Hjemmetest for klamydia – Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen i  Norge som ca. 10 prosent av norske ungdommer er smittet av til en hver tid. Denne sykdommen gir som regel ingen symptomer, men en ubehandlet infeksjon kan gi svært alvorlige komplikajsoner hvor infertilitet hos kvinner og menn er sluttresultatet. Det er viktig at alle personer som har ubeskyttet sex utenfor faste parhold tester seg regelmessig med en hjemmetest for klamydia.

Gonoretest – Gonore er en kjønnssykdomen som har blitt mindre vanlig i Norge i løpet av de siste 30 årene. I dag er det hovedsakelig i miljøer hvor menn har sex med menn (MSM) at sykdommen forekommer hyppig, men det er også et økende antall heterofile norske menn som blir smittet av gonore på grunn av ubeskyttet samleie med prosituerte på ferieopphold i land utenfor Europa. En gonoreinfeksjon gir som hovedregel alltid symptomer hos menn, men det er ikke uvanlig at kvinner er asymptomatiske. Vi anbefaler derfor alle med mistanke om smitte til å teste seg med en hjemmetest for gonore som du tar hjemme bak husets trygge vegger.

Hurtigtest for HIV –  HIV er en svært allvorlig virussykdom som angriper og svekker immunforsvaret, slik at den smittede på sikt blir mer mottakelig for infeksjon med bakterie-, sopp og virusarter som vanligvis er harmløse for friske personer. HIV-viruset smitter først og fremst gjennom kroppvæsker ved blodsmitte og samleie i form av analsex og vaginalsex. En HIV-infeksjon pleier som regel å gi symptomer en måned etter smittetidspunkt i form av influensa- og kyssesykelignende plager, men dette er ikke normen siden et betydelig antall av de smittede ikke merker noe som helst til sykdommen. Disse kan likevell være smittsomme, og derfor er det viktig at folk som er i risikogrupper for HIV-smitte tester seg selv regelmessig med en pålitlelig hjemmetest for HIV.

Hurtigtest for syfilis – Syfilis forekommer svært sjeldent blant den generelle norske befolkningen, men utbrudd av syfilisepidemi i visse miljøer i de norske storbyene hvor menn har sex med menn (MSN) skjer hyppig. Denne sykdommen forårsakes av spiroketebakterien, og  debuterer ofte med hovne lyskelymfeknuter og et blødt smerteløst sår på penis eller kjønnssleppene. Disse symptomene er klassiske, men en betydelig andel av de smittede merker ingen plager i det hele tatt. Vi anbefaler derfor alle som er særlig utsatt for syfilissmitte til å sjekke seg selv regelmessig med en hjemmetest for syfilis.